Keystone logo
UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

Sissejuhatus

ÜRO piirkondadevaheline kuritegevuse ja õigusemõistmise uurimisinstituut ( UNICRI ) asutati 1968. aastal vastavalt majandus- ja sotsiaalnõukogu 1965. aasta resolutsioonile 1086 B (XXXIX), millega kutsuti üles laiendama ÜRO tegevust kuritegevuse ennetamise ja kriminaalõiguse valdkonnas. Instituut on autonoomne asutus ja seda juhib selle hoolekogu.

Töötades oma laiaulatuslike volituste raames, et töötada välja ja rakendada paremaid poliitikaid ja meetmeid kuritegevuse ennetamise ja kontrolli valdkonnas, on ettevõtte UNICRI missioon edendada õiglust, kuritegevuse ennetamist, turvalisust ja õigusriigi põhimõtteid rahu toetamisel, inimõigused ja säästev areng.

UNICRITöö keskendub säästva arengu tegevuskava 2030 eesmärgile 16, mille keskmes on rahumeelsete, õiglaste ja kaasavate, kuritegevusest ja vägivallast vabade ühiskondade edendamine. Õiglus, kuritegevuse ennetamine ja õigusriik on vaesuse vastu võitlemise ja ebavõrdsuse vähendamise aluseks, suurendades samal ajal majanduskasvu ja stabiilsust ning kaitstes keskkonda. UNICRI toetab valitsusi ja rahvusvahelist üldsust laiemalt sotsiaalse rahu, arengu ja poliitilise stabiilsuse kuritegelike ohtude vastu võitlemisel.

Asukohad

  • Turin

    Viale Maestri del Lavoro, 10

    Küsimused