University of Colorado Boulder

Sissejuhatus

Meie juured Colorados ja globaalne väljavaade on toetav ja mitmekesine haridus- ja teadlaskond kogukonnas kohas, mis innustab jõuliselt ideid otsima, kriitilist analüüsi, mõtisklusi ja kodanikuaktiivsust seaduste tundmaõppimiseks avatud, õiglases ühiskonnas. .

Meie missioon: olla silmapaistev avaliku õiguse kool, mis: annab üliõpilastele tipptasemel juriidilise hariduse ja valmistab neid ette targaks ja professionaalseks teenimiseks; edendab teadmiste arengut stipendiumide, uute ideede katsetamise ja praeguse olukorra väljakutsetega; ning see on sisulise avaliku teenuse vahend ja katalüsaator, mis kõik annavad meie õpilastele suurt väärtust ja millel on nii kohalikul kui ka ülemaailmsel tasandil positiivne mõju juristile ja ühiskonnale.

Asukohad

  • 0309, Boulder

Küsimused