LLM õigusteaduses - kaugõpe

Üldine

Saadaval 2 asukohta

Programmi kirjeldus

 • Kestus (aastad): 1,5 aastat (3 semestrit)
 • Kvalifikatsiooniõpe: õigusemõistmise magister (LLM)
 • Kvalifikatsiooni tase: magistrikraad (teine ​​tsükkel)
 • Juhendi keel: kreeka keel
 • Õppetöö: kaugõpe
 • ECTSi minimaalsed krediitide arv: 90

Programmi profiil

Programmi eesmärgid ja eesmärgid on järgmised:

anda üliõpilastele võimalus spetsialiseeruda kahes konkreetses õigusteaduse valdkonnas: (a) Euroopa äriõigus ja (b) inimõigused ja sotsiaalne õiglus nii teoreetiliselt kui ka praktilisel tasandil. See annab kraadiõppe õiguse bakalaureuse või mõne muu asjakohase bakalaureuse (politoloogia, Euroopa poliitika, infotehnoloogia, majanduse jne) omanikele, peamiselt, kuid mitte ainult, üksikisikutele, kes töötavad või kavatsevad seda teha valdkondades õigusteaduses (juristid, kohtunikud, õigusnõustajad või üldiselt töötajate ja muude erasektori üksuste või organisatsioonide, avaliku teenuse osutajate või mõne muu avalik-õigusliku või avaliku sektori osalusega asutuse või organisatsiooni üldiste töötajate, valitsusväliste organisatsioonide liikmete , diplomaadid jne)

Eeldatakse, et programm annab oma lõpetajale täiendava kvalifikatsiooni ja parandab nende kognitiivsust ja juhtimisvõimalusi seadusega seonduvate küsimustega tegelemisel; see aitab neil karjäärivõimalusi rikastada. Lõpetajad programmi ka võimalus jätkata täiendavaid uuringuid doktoriõppes.

Programmis tuuakse esile erilised õiguslikud küsimused, millel on suur teoreetiline ja praktiline tähtsus, julgustades õigusteaduse võrdlevat lähenemist tänapäeva Euroopa kontekstis. Riikliku õiguse sätted tehakse tihedas koostöös Euroopa õigusega, eesmärgiga seista silmitsi kaasaegsete probleemide ja väljakutsetega teoreetiliselt informeeritud, kuid praktiliselt tõhusal viisil.

Peamised akadeemilised eesmärgid on minu jaoks järgmised:

a) teoreetilises ja praktilise tähtsusega õigusteaduste erialadel omandatud teadmiste süvendamine ning (b) õigusteaduse mõistmise laiendamine ja selle rakendamine võrdlevas Euroopa ja rahvusvahelises kontekstis. Programm uurib siseriikliku õiguse funktsiooni ja selle seost Euroopa ja rahvusvahelise õigusega. Seaduse tõlgendamise ja kohaldamise meetodeid analüüsitakse praktilises kontekstis, rõhutades nii teoreetilisi parameetreid kui ka praktilist rakendamist, võttes üldiselt ette üliõpilaste suutlikkuse tõstmise praeguste väljakutsete ja probleemide lahendamiseks, eriti need, mida nad võib tekkida Euroopa ja rahvusvahelises keskkonnas kas kaubandus- ja ettevõtlusvaldkonnas või inimõiguste ja sotsiaalse õigluse valdkonnas.

Õpilastele antakse võimalus osaleda akadeemilises uuringus ja õiguspraktikate ja -mudelite rakendamises, omandades põhjaliku spetsialiseerumise eriti olulistes õigusvaldkondades.

Tuleb märkida, et Law School on alates 2013. aastast väga edukalt pakkunud tavalist klassiruumis põhinevat akadeemilist õpet õigusteaduse alal, mis on spetsialiseerunud ülalmainitud valdkondadele (Euroopa äriõigus ja b) inimõigused ja sotsiaalne õiglus.

Karjääri väljavaated

Programmis käsitletakse peamiselt, kuid mitte ainult, üksikisikuid, kes töötavad või kavatsevad seda teha juriidilise teadusega seotud valdkondades: advokaadid, kohtunikud, õigusnõustajad või üldiselt töötajad ja muud eraõiguslikud üksused või organisatsioonid, avalik-õiguslik teenistus või mõni muu avaliku või avaliku sektori osalusega asutus või organisatsioon, valitsusväliste organisatsioonide liikmed, diplomaadid jt

Juurdepääs edasistele uuringutele

Lõpetajad programmi saab võtta kolmanda tsükli kraadi (doktorikraad)

Sissepääsu kriteeriumid

Programm lubab õpilastel sügisel ja kevadisel semestrites. Programmi sissepääsu taotlusi kaalutakse ainult kandidaatidest, kes vastavad allpool kirjeldatud minimaalsetele sissepääsukriteeriumidele:

 • Tulevastele õpilastele peaksid olema õigus bakalaureusekraad või mõni teine ​​asjakohane valdkond
 • Kaks soovituskirja ja tulevase üliõpilase kirja, mis väljendab tema huvi programmi järgimise vastu, kirjeldades oma teadustöö profiili ja mainides tema ootusi programmist seoses tema isikliku arengu ja professionaalse perspektiiviga.
 • Õpilased vastavad inglise keele nõuetele, kui nende esimese astme õpetatakse inglise keeles. Vastasel korral peaksid nad esitama keskmise TOEFL skoori 500, GCSE "O" taseme minimaalse "C" või IELTS keskmise skooriga 5,5-6 või punktisumma paigutuse ENGL-100 tasandil ülikooli inglise Töösobivustest. Ülikool pakub erinevaid tasemeid inglise keele kursustel, et aidata üliõpilastel jõuda soovitud tasemele kraadiõppe programmi lubamiseks.

Hindamine

Kursuse hindamine koosneb põhjalikust lõpueksamilt ja pidevast hinnangust. Pidev hindamine võib muu hulgas hõlmata keskmise tähtajaga projekte jne.

Kirjade klassid arvutatakse lõpliku eksami ja pideva hindamise põhjal ning nende kahe hindamiskomponendi käigus saadud tegelike numbritega. Kursuste alusel arvutatakse õpilase semestri hindeks keskmine (GPA) ja kumulatiivne punkti keskmine (CPA).

Lõpetamisnõuded

Üliõpilane peab täitma 90 ECTS ja kõik programmi nõuded.

Minimaalne kumulatiivne hinne punkti keskmine (CPA) on 2,0. Seega, kuigi "D-" on klassi PASS, peab CPA 2,0 saavutamiseks olema nõutav keskmine hinne "C".

Õpitulemused

Selle programmi edukal lõpetamisel peaksid õpilased saama:

 1. Arendada teadmisi põhikontseptsioonidest, põhimõtetest, mõistedest, teooriatest ja mudelitest ning rakendada neid erialadel õigusteaduse kognitiivses valdkonnas.
 2. Arendada konkreetseid teoreetilisi skeeme ja mudeleid, mis on seotud kognitiivse väli sisu ja konkreetsete objektidega.
 3. Kombineerige teoreetilised ja empiirilised teadmised, et saaksite lahendada lihtsaid või keerukaid probleeme, mis tekivad huvipakkuvates professionaalsetes valdkondades.
 4. Analüüsida ja hinnata küsimusi, probleeme ja ettepanekuid konkreetsetes õigusvaldkondades (normatiivne ja empiiriline lähenemine).
 5. Hinda protseduure, mille eesmärk on seista silmitsi probleemidega õigusteaduse valdkonnas.
 6. Määratlege prioriteetsed küsimused, mis väärivad analüüsi ja hindamist riiklikul, Euroopa või rahvusvahelisel tasandil.
 7. Töötada välja oma spetsiifilised teooriad, mis põhinevad konkreetsete probleemide ja probleemide vahel interdistsiplinaarsetel ja metoodilistel lähenemisviisidel.
 8. Viia läbi sõltumatud uuringud ja ühendada õigusteaduste metoodilised ja kognitiivsed vahendid interdistsiplinaarselt, et pakkuda uuenduslikke lähenemisviise ja ettepanekuid.
 9. Rakendada vajalikke analüüsi- ja kommunikatsiooniteadmisi, mis on vajalikud riiklikul või rahvusvahelisel tasandil kutsealade huvides osalemiseks.
 10. Töötada välja juhtimisoskused vastavalt juristide nõuetele.
 11. Kasutage vajalikke tarneid ja nendega seotud kultuuri oma individuaalsete oskuste ja pädevuste pideva täiustamise eesmärgil pärast õpingute lõpetamist.

Stipendiumid - rahaline abi

Ülikool pakub stipendiume ja rahalist abi täiskoormusega üliõpilastele akadeemiliste stipendiumide, rahalise abi, spordialaste stipendiumide ja ülikoolilinnakute õppekavade vormis.

Viimati uuendatud November 2018

Teave kooli kohta

UNIC is the largest university in Cyprus, with over 12,000+ students, from over 70 countries across the globe, coming together in an innovative and transformative learning space.

UNIC is the largest university in Cyprus, with over 12,000+ students, from over 70 countries across the globe, coming together in an innovative and transformative learning space. Näita vähem
Nicosia , Ateena + 1 Rohkem Vähem