Magister Euroopa Human Rights LL.M.

Üldine

Lugege lisateavet selle programmi kohta asutuse veebisaidilt

Programmi kirjeldus

Programmi eesmärk on kujundada rahvusvaheliselt tunnustatud õiguseksperdid, kes on valmis võtma vastu väljakutseid globaalses mastaabis ja olema kindlad, et nad saavad rahvusvahelise usalduse keskkonnas keerukate probleemidega hakkama suure usaldusega.

Inimõigused on muutunud Euroopa Liidu õiguskorra oluliseks osaks, millega kaasneb üha kasvav sotsiaalne vajadus parema kaitse järele. Inimõiguste põhimõtete ja standardite osas rahvusvaheliselt kokku lepitud arvates mõjutavad nüüd ka majanduspoliitika kujundamist üha enam.

Pidevalt Kesk-Euroopa õigusteaduskondade õigusteaduskonna kõrgeimasse astmesse kuuluv ELTE käivitab Euroopa inimõiguste programmi, mis viib kokku juhtivad teadlased, juristid ja poliitikakujundajad. Alates 2016. aasta septembrist keskendub meie Euroopa inimõiguste programm keerukale ja loomingulisele probleemide lahendamisele inimõiguste seaduse valdkonnas ning soovib, et õpilased saaksid kasutada uut lähenemisviisi inimõiguste kohtuvaidlustes erinevatel Euroopa foorumitel.

Üleilmastumine on tekitanud huvi süvendada arusaamist inimõiguste ja traditsiooniliste õigusvaldkondade vahelistest suhetest. Mitmed rahvusvahelised organisatsioonid on juba teinud olulisi jõupingutusi, et lahutada eetika, inimõiguste, arengu ja majanduse vahelised seosed.

Inimõiguste kaitsjad saavad kasutada õigustepõhist lähenemisviisi mitte ainult kõrgema taseme kaitse poole püüdlemiseks, vaid ka paremate majanduslike ja arengutulemuste saavutamiseks, rakendades sellega inimõiguste väärtusi ja kontseptsioone.

Programmi tugevus

Pakume elujõulist rahvusvahelist keskkonda, kus osalejad töötavad rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertide järelevalve all. Pärast lõpetamist saavad nad enesekindlalt pakkuda seaduslikke lahendusi mitmetahulistele inimõiguste küsimustele või luua spetsiaalseid ennetusvahendeid, et vältida inimõiguste rikkumisi.

Meie juhtivad teadlased püüavad edendada julgustavat õpikeskkonda, et toetada õiguslikke spetsialiste, keda sageli silmitsi seisavad uued väljakutsed.

Struktuur

Programmi tööplaan on osalise tööajaga: vastav programm. (Klassid toimuvad igal teisel reedel ja laupäeval)

I semester
 • Inimõiguste kaitse - üldine ülevaade ja kriitilised lähenemisviisid
 • Euroopa Liidu operatiivmehhanismid ja selle tähtsus inimõiguste kaitseks
 • Inglise juriidiline kirjutamine
 • Põhiõiguste inimõigused Euroopa Liidus ja Euroopa Inimõiguste Kohtu menetlus
 • Ülevaade Euroopa inimõiguste konventsioonist ning Euroopa sotsiaalharta institutsionaalsest süsteemist ja praktikast
 • Euroopa Nõukogu inimõiguste instrumendid ja nende jõustamismehhanismid
 • Inimõiguste kaitse riiklike põhiseaduslike mehhanismide võrdlev analüüs
 • Inimõiguste sotsioloogia
II semester
 • Kodanike õigused Euroopa Liidus ja Euroopa inimõiguste konventsioon
 • Omandiõigus ja sellega seotud majandusõigused; Tööõigused kui inimõigused
 • Põhiseaduslik tõlgendus
 • Piinamise ja muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise keeld; Euroopa kriminaalõigus
 • Usuvabadus ja kirikute staatus Euroopas
 • Kommunikatiivsed vabadused Euroopa Liidus ja Euroopa inimõiguste konventsioonis; Privaatsuse kaitse ELis ja Euroopa Nõukogus
 • Rahvusvaheline ja Euroopa pagulaste seadus ja vähemused
 • Võrdne kohtlemine ja diskrimineerimise keeld
 • Õigus õigusele; Inimõigused ja jurisdiktsiooni sotsioloogia
 • Õigus vabadusele ja turvalisusele
 • Üleminekuaja õiglus
 • Inimõigused ja eraõiguslikud suhted
 • Õigus rahule
 • Keskkonnakaitse Euroopa Liidus
 • Äri ja inimõigused
 • Doktoritöö kraad
 • Vabatahtlik loeng (üleminekuõigus)

Karjäärivõimalused

Meie eriline programm valmistab õpilasi silmapaistvaks karjääriks inimõigustealaste kohtumenetluste, valitsuse, akadeemiliste ringkondade, äri-, avaliku korra, rahvusvaheliste ja kohalike valitsusväliste organisatsioonide jaoks.

Üliõpilastel, kes on programmi edukalt lõpetanud, on õigus kasutada LL.M. pealkiri vastavalt Ungari riikliku kolmanda taseme hariduse seadusele. (2011. aasta seadus nr CCIV).

Töö näited
 • Inimõigustele spetsialiseerunud jurist
 • Inimõiguste juriidiline ekspert

Vastuvõtutingimused

Riiki sisenemise nõuded

Taotlejad peavad omama magistritaseme kraadi, kuna see on teine magistriprogramm.

Keelenõuded
 • Keeleoskuse minimaalne tase (suuline) (A1-C2): B2
 • Keeleoskuse miinimumtase (kirjalik) (A1-C2): B2

Täiendavad kommentaarid:

Inglise keele oskuse nõutav tase on vastavalt Euroopa ühtsele keelte tugiraamistikule vähemalt B2.

Taotlusega koos esitatavad dokumendid
 • Online-taotlusvorm
 • Magistritaseme kraad
  Õiguse diplomi ametlik ingliskeelne versioon / tõlge (vastuvõtmiseks vastuvõetav kraad: juriidiline magistrikraad või juriidilise magistrikraadiga võrdne juriidiline kraad)
 • Motivatsioonikiri (inglise keeles)
 • Keeletunnistus (vähemalt B2-taseme inglise keele tunnistus)
Taotlemise kord

Rakendus käivitatakse veebipõhises rakendussüsteemis. Õpilased peavad registreeruma süsteemis, täitma veebipõhise taotlusvormi, laadima üles vajalikud dokumendid ja kandideerimise ajal täitma juhiseid.

Sisseastumiseksamit ei toimu, otsused tehakse esitatud dokumentide alusel.

Posti, elektronposti või faksi teel saadetud materjale ei arvestata. Õigusteaduskond ei tagasta taotlusdokumente ega esita nende koopiaid mingil juhul.

Otsused teeb teaduskonna vastuvõtukomisjon kuu jooksul pärast kandideerimise tähtaega.

Kõiki taotlejaid teavitatakse nende taotluste tulemustest kirjalikult.

Viimati uuendatud märts 2020

Teave kooli kohta

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in ... Loe edasi

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in Hungary, operating continuously since its inception in 1635. As a top-ranked research university in Hungary, it is the most popular higher education institution among applicants as well as alma mater of five Nobel laureates and leading figures in technology, public policy, and culture in Hungary. Näita vähem
V ringkond , Szombathely , Budapest + 2 Rohkem Vähem